Laad- en los equipement Den Herder 1

HVAC

Een gebouweigenaar wordt op verschillende manieren geconfronteerd met HVAC. Er zijn bijvoorbeeld klachten over de bestaande installatie of bestaande installaties worden gemoderniseerd. Energiebesparing wordt steeds belangrijker en bij nieuwbouw wordt een gebouweigenaar geconfronteerd met strenge eisen op dit gebied.


In het verleden werd het onderdeel HVAC (Heating, Ventilation, AirCondiotioning) van ondergeschikt belang gevonden binnen een gebouw. Tegenwoordig vormen HVAC installaties in steeds hogere mate de spil in het ontwerp van een gebouw en wordt steeds meer erkend dat comfort voor een groot gedeelte door de HVAC installaties wordt bepaald.

U als opdrachtgever bent op zoek naar een professionele partner die u kan ontzorgen op het gebied van HVAC.

Delmeco kan voor u binnen zowel nieuwbouw als renovatie veel betekenen:

 • klachtenonderzoeken:
  • Het uitvoeren van verschillende metingen: luchthoeveelheden, CO2, temperatuurmetingen (zowel op E als W gebied), luchtvochtigheidsmetingen, ¬†lichtsterktemetingen, energiemonitoring enz;
  • Inspecteren met de FLIR thermografische camera zodat koudebruggen en slecht werkende installaties zichtbaar worden.
  • Het opstellen van een verbeteradvies, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en het beschikbare budget van de klant.
 • Het uitvoeren van Energie Prestatie Norm (EPN) berekeningen en Energie Prestatie Advies Utiliteit berekeningen (EPA-U);
 • Het opstellen van een programma van eisen of een plan van aanpak;
 • Het uitvoeren van basic en detailengineering van de volgende onderdelen:
  • Hemelwaterafvoer en riolering zowel m.b.t. gebouwen als terreinleidingen;
  • Waterinstallaties: bij het ontwerpen van waterinstallaties wordt rekening gehouden met de eisen van de ISSO 55 (regelgeving Legionellabeheersing leidingwater);
  • Sanitaire installaties;
  • Brandbestrijdingsinstallaties;
  • Gasinstallaties;
  • Persluchtinstallaties;
  • Verwarmingsinstallaties;
  • Ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties;
  • Koelinstallaties;
  • Regeltechnische installaties;
  • Stoom- en condensaatinstallaties.
 • Het uitvoeren van inspecties:
  • Legionella inspecties voor prioritaire installaties (Delmeco is BRL 6010 gecertificeerd) en niet- prioritaire installaties. Voor meer informatie over Legionella klik hier.
  • Inspecties t.b.v. energiebesparingen;
  • Inspecties t.b.v. verbeteringen van comfort;
  • Inspecties t.a.v. het Bouwbesluit.
 • Het opstellen van een bestek (basic en detail bestek), zowel conform STABU systematiek als klant specifiek;
 • Het opstellen van tekeningen in 2D en 3D;
 • Het uitvoeren van bouwbegeleiding/ projectmanagement;
 • Oplevering en nazorg.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden/ berekeningen hebben we de beschikking over diverse softwarepakketten.

De volgende berekeningen kunnen we voor u uitvoeren:

 • Leidingnetberekeningen;
 • Koellastberekeningen;
 • Warmte transmissieberekeningen;
 • Luchtkanalenberekeningen;
 • Tapwaterberekeningen;
 • Gasleidingberekeningen;
 • Hemelwater- en vuilwaterberekeningen;
 • EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteit) berekeningen;
 • Kabelberekeningen;

Klik hier voor een overzicht van onze projectreferenties.

Delmeco Raadgevend Ingenieurs bureau BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
info@delmeco.nl

0113-27 04 84