onderhoud technische installaties Damen Schelde Vlissingen 1

Beheer technische installaties

Bekijk afbeeldingen

Projectinformatie

Opdrachtomschrijving:

Damen heeft in Vlissingen een drietal terreinen beschikbaar. Dit zijn een tweetal werven en een kantoor locatie. Op deze terreinen heeft Damen verschillende technische installaties en een eigen infrastructuur. Ook bezit Damen een eigen hoogspanningsnet, een hoofdverdeling en een aantal sub-stations.

Voor het beheer en onderhoud van de technische installaties heeft Delmeco de technische installatie van de werf en de kantoorgebouwen geïnspecteerd. Delmeco heeft ook de eigen hoogspanning installatie van Damen onderzocht.

Delmeco heeft onderzoek gedaan naar de technische staat van de installatie. Hiervoor heeft Delmeco een toestandsinspectie uitgevoerd. Deze inspectie gebaseerd op de NEN 2767 methode en is specifiek voor de hoogspanning/energieverdeler aangepast. Aan de hand van deze inspectie is een verbeterplan en een instandhoudingsplan geschreven.

Delmeco heeft dit met eigen inspecteurs uitgevoerd, voor de hoogspanningstechniek heeft Delmeco specifiek daartoe opgeleide inspecteurs.

Op dit moment treedt Delmeco Projecten op als installatie verantwoordelijk voor Damen, conform de NEN3140.

Opdrachtgever: Damen

Damen Vlissingen is een scheepswerf waar marineschepen worden ontworpen en gebouwd.

Delmeco Raadgevend Ingenieurs bureau BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
info@delmeco.nl

0113-27 04 84