draaibrug Souburg Provincie Zeeland

Draaibrug Souburg

Bekijk afbeeldingen

Projectinformatie

Opdrachtomschrijving:

De draaibrug Souburg vormt de schakel tussen Oost- en West Souburg.

De oorspronkelijke brug dateert uit het jaar 1869, en is in 1944 verwoest. De huidige draaibrug dateert uit 1907 en is oorspronkelijk afkomstig uit Sluiskil. In 1947 is deze brug in Souburg geplaatst. Sinds 2007 geldt deze draaibrug als beschermd monument.

 

De Provincie Zeeland had de wens om de draaiburg compleet te renoveren. Met deze renovatie zouden gelijk aanvullende wensen een invulling moeten krijgen zoals het verbeteren van de verkeersdoorstroming door een extra voetgangers pad aan te leggen, en de huidige indeling van de draaibrug te wijzigen.

 

De opdracht bestond voor de vakdiscipline werktuigbouwkunde uit:

 • Inmeten van de huidige constructie van de draaibrug d.m.v. een 3D scan;
 • Intekenen van de huidige constructie van de draaibrug a.d.h.v. origineel tekeningenpakket en 3D scan;
 • Ontwerpen van:
  • ondersteunende constructie composiet brugdek;
  • aastliggend voetgangerspad;
  • leuningwerk op brug en landhoofden;
  • opstellingen afsluitbomen;
  • verlichting.
 • Alle voor de renovatie- en uitbreiding benodigde werktekeningen maken.

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

De Provincie heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Zeeland. Zo zorgt de Provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van wegen en kanalen.

Delmeco Raadgevend Ingenieurs bureau BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
info@delmeco.nl

0113-27 04 84