wastafel werkplaats legionella

Legionella inspecties

Bekijk afbeeldingen

Projectinformatie

Opdrachtomschrijving:

De eigenaar van een gebouw is meestal ook de eigenaar van een collectieve waterleidinginstallatie. Volgens de drinkwaterwet heeft hij dan ook minimaal een zogenaamde zorgplicht legionellapreventie. Veel eigenaren beseffen niet dat ze naast douches nog meer vernevelende en dus potentieel gevaarlijke tappunten hebben zoals: hogedruk reinigers, gevelkraan, bevochtigingsapparatuur, knijpdouches, mengkranen en brandslanghaspels.


Onze inspecteurs onderscheiden zich door een werkwijze waarbij niet alleen een goede en veilige waterleidinginstallatie als uitgangspunt wordt genomen, maar waarbij ook gekeken wordt naar het minimaliseren van beheersmaatregelen en lopende kosten.

 

De opdrachten bestonden voor de vakdiscipline HVAC uit:

 • Installatie inspecties aan de hand van de Waterwerkbladen, NEN 1006 en ISSO 55.
 • Deze inspecties bestaan hoofdzakelijk uit:
  • Opname ter plaatse;
  • Diverse temperatuurmetingen en tijdsregistraties ter plaatse;
  • Foto’s maken met de FLIR thermografische camera op moeilijk bereikbare plaatsen of ingestorte leidingen;
  • Het in kaart brengen van de bestaande installaties.
 • Het (indien van toepassing), opstellen van een aandachtspuntenlijst en werkomschrijving na overleg met de opdrachtgever.
 • Aan de hand van deze werkomschrijving kan de eigen onderhoudsdienst van de opdrachtgever of een installateur de vereiste en/of geadviseerde installatieaanpassingen uitvoeren.
 • Na afronding van de werkzaamheden door de eigen onderhoudsdienst of de installateur worden de installaties nogmaals geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie worden de in de ISSO 55 gevraagde risico beheersplannen en risico analyses opgesteld.
 • Het opstellen van bijbehorende tekeningen en schema’s.

Alle bovengenoemde werkzaamheden worden door onze eigen gecertificeerde legionellapreventie-adviseurs uitgevoerd conform de BRL 6010.

Delmeco Raadgevend Ingenieursbureau is BRL 6010 gecertificeerd. Hierdoor zijn we bevoegd zowel niet-prioritaire als prioritaire installaties te inspecteren en de hierbij behorende documenten op te stellen.

De verantwoordelijkheid van Delmeco binnen deze projecten was het inspecteren, begeleiden van de benodigde installatie aanpassingen en het opleveren van beheersplannen met bijbehorende risico analyse, schema’s en tekeningen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen in de ISSO 55, herziene versie 2012.

 

Voor meer informatie met betrekking tot de BRL6010, legionella, inspecties, prioritaire- en niet-prioritaire installaties en de Drinkwaterwet / Drinkwaterbesluit 2011 kunt u hier terecht. 

Opdrachtgever: diverse opdrachtgevers

Voor diverse opdrachtgevers in Zeeland / Zuidwest Nederland, zoals gemeente Veere, Koninklijke Schelde Groep, Damen Schelde Naval Shipbuilding, Amels, Technico Goes, Orionis Walcheren maar ook voor zorgcomplexen, B&B’s en verschillende andere bedrijfspanden hebben we legionella inspecties uitgevoerd.

Delmeco Raadgevend Ingenieurs bureau BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
info@delmeco.nl

0113-27 04 84