Pijlerdam / stormvloedkering Neeltje Jans 1

Diverse inspecties objecten

Bekijk afbeeldingen

Projectinformatie

Opdrachtomschrijving:

Om te bepalen wat de staat van onderhoud van kunstwerken is, laat Rijkswaterstaat deze regelmatig inspecteren. Hierbij wordt tevens gekeken naar de onderhoudbaarheid en geldende normen m.b.t. veiligheid (bijvoorbeeld NEN1010 en NEN3140).

Delmeco heeft in opdracht van Rijkswaterstaat diverse inspecties uitgevoerd, waaronder:

 • Instandhoudings- en onderzoeksinspecties aan E/W installaties aan de Oosterscheldekering;
 • Instandhoudingsinspecties openbare verlichting;
 • Instandhoudingsinspecties snelheidsmeet- en filesystemen;
 • Nulinspectie verkeersregelinstallatie;
 • Toestandsinspectie wandschuiven sluizencomplex Krammer;
 • Onderzoeksinspectie aan de brandblusinstallatie van de Kreekrak- en Krammersluizen;
 • Instandhoudinginspectie brandblusinstallatie E/W West - en Middensluis en vanginstallatie op de Middensluis in Terneuzen;
 • Instandhoudinginspectie Oosterscheldekering, elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van de dieselcentrale in het Topshuis;
 • Nulinspectie Hongersdijckbrug te Kats;
 • Nulinspectie doorlaatmiddel Zandkreekdam;
 • Toestandsinspectie Brand- & Inbraakbeveiliging Brouwerssluis;
 • Nulinspectie tweede Rolbrug en regelbare aandrijving ophaalbrug te Bruinisse;
 • Toestandsinspectie Brand- & Inbraakbeveiliging Grevelingensluis, Bathse Spuisluis, Bergsediepsluis en Kreekraksluizen;
 • Nulinspectie Regelbare aandrijving Basculebrug Bergsediepsluis;
 • Nulinspectie deuraandrijvingen Hefdeuren Kreekraksluizen;
 • Toestandsinspectie Handelshaven Breskens (LS-installatie);
 • Toestandsinspectie kadewanden handelshaven Breskens;
 • Nulinspectie waterkabels draaibrug Sluiskil en draaibrug Sas van Gent;
 • Nulinspectie middenspanningsinstallatie Noodcentrale Terneuzen;
 • Toestandsinspectie meerstoelen, gevaarlijke stoffen steiger;
 • Nulinspectie luchtbellenscherm Sluizencomplex Terneuzen;
 • Nulinspectie remmingswerken Westsluis Terneuzen.

Delmeco heeft de diverse inspecties gerapporteerd conform de eisen van Rijkswaterstaat incl. adviezen en aanbevelingen voor vervanging en onderhoud.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zeeland

Rijkswaterstaat Zeeland verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Zeeland en is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van diverse kunstwerken (objecten) binnen de provincie Zeeland.


Bron foto's: beeldbank.rws.nl

Delmeco Raadgevend Ingenieurs bureau BV

Marquesweg 4
4462 HD Goes
info@delmeco.nl

0113-27 04 84